Skip to main content

Samenwerkingen

Kwaliteit door samenwerking

Cure for Cancer steunt al jarenlang onderzoek op het gebied van prostaat-, nier-, en blaaskanker met geld het geld dat dankzij vele sponseren bijeengebracht is. Dit onderzoek vond met name plaats in het AMC te Amsterdam, deels ook in samenwerking met het LUMC in Leiden en het Johns Hopkins Institute in Baltimore. Er zijn nu ook belangrijke samenwerkingsverbanden opgezet binnen de regio, waardoor patiëntenzorg en ook het onderzoek een duidelijke stimulans krijgt.

We werken samen met:

Prostaatkanker Netwerk Nederland

Dit is een samenwerkingsverband tussen 9 ziekenhuizen (Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Dijklander Ziekenhuis, Noordwest ziekenhuisgroep, Rode Kruis ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis St. Jansdal). Dit samenwerkingsverband zal leiden tot een uniforme behandeling in de regio en centralisatie van behandelingen. Tevens wordt samengewerkt aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

 

Speerpunten bij het onderzoek zijn:

 • Beeldvorming bij diagnostiek, waaronder de waarde van MRI, prostaatbiopten en de PSMA-PET scan
 • Behandeling, met onder meer onderzoek naar verbetering van chirurgische technieken, beeldvormende chirurgie, focale therapie en de plaats van de lymfeklierdissectie
 • Kwaliteit van leven bij de diverse behandelingen

Een uitgebreid team van urologen, radiotherapeuten, medisch-oncologen, radiologen en nucleair geneeskundigen is hierbij betrokken.

Nierkanker Netwerk Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek en OLVG. Tijdens wekelijkse multidisciplinaire besprekingen met urologen, (interventie-) radiologen, medisch-oncologen en radiotherapeuten worden alle patiënten met zowel lokaal als uitgezaaide nierkanker besproken om hierdoor uniformiteit in behandeling en behandeling op maat te krijgen. Er is vanuit dit nierkanker netwerk een sterke landelijke en regiofunctie van kracht. Tevens worden in dit netwerk onderzoeken gecoördineerd:

 • Evalueren van behandelkeuzen bij nierkanker
 • Evaluatie naar trends en praktijkvariatie binnen NL samen met IKNL/NKR.
 • Onderzoek naar (nieuwe) focale therapie bij nierkanker
 • Onderzoek naar (neo) adjuvante systeemtherapie bij nierkanker
 • Onderzoek naar nieuwe biomarkers

Blaaskanker Netwerk

De besprekingen zijn gaande om ook met dit netwerk een regionaal centrum op te zetten. We zullen u zo spoedig mogelijk informeren als er vorderingen zijn.

Research Board

Uiteraard is voor het ondersteunen van onderzoekaanvragen geld nodig, veel geld. Deels wordt dit verkregen middels projectaanvragen bij onder andere KWF en ZonMW, maar dit is lang niet genoeg!

Helaas kunnen we niet al het onderzoek ondersteunen, alleen het onderzoek dat breed gesteund wordt en het meest veelbelovend is. Daartoe hebben we een Research Board ingesteld die de aanvragen zal beoordelen. De leden van de Research Board zijn:

 • Daniele Oprea-Lager, nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC
 • dr. Ton van Leeuwen, Biomedical Engineering&Physics, Amsterdam UMC
 • Ivo Schoots, radioloog, Erasmus MC

We hopen dat u ons initiatief wilt steunen en blijven steunen, want dankzij deze nieuwe samenwerkingsverbanden zal het onderzoek gestimuleerd worden ten gunste van de behandeling van de patiënt.