Skip to main content

Adoptieplan

Adopteer onze arts-onderzoekers

In de afgelopen jaren zijn tientallen onderzoekers van het Amsterdam UMC gepromoveerd op kankeronderzoek dankzij u, de donoren en sponsoren die de stichting Cure for Cancer al die jaren hebben gesteund. Dit wetenschappelijk onderzoek is niet meer weg te denken. Echter, door de Corona crisis komen onderzoeksplaatsen in gevaar en ik vraag u uit het diepst van mijn hart, mede namens bestuur en comité van aanbeveling om de artsonderzoekers hun werk af te laten maken. En daarmee de toekomst van de stichting Cure for Cancer veilig te stellen.

Waar staat de stichting Cure for Cancer voor? Kankeronderzoek en het behandelen van kanker is altijd maatwerk. Elke patiënt is uniek en de ziekte ontwikkelt zich bij iedereen anders. Hoe meer we over kanker te weten komen, hoe gerichter en effectiever we deze verschrikkelijk ziekte kunnen behandelen. De stichting Cure for Cancer richt zich op het financieren van onderzoek naar nier-, blaas- en prostaatkanker door arts-onderzoekers bij het Amsterdam UMC. Onze onderzoekers werken dagelijks hard aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Uniek aan deze nieuwe behandelingen is dat er steeds meer geopereerd wordt zonder te snijden. Met radiologie-beelden wordt geconstateerd waar de tumor precies zit. Het gezonde weefsel rondom de tumor blijft zo veel mogelijk gespaard waardoor de behandeling effectiever is en de positie van de patiënt snel en zienderogen verbetert. Op dit moment ondersteunen wij tien arts-onderzoekers met het geld dat wij jaarlijks bijeenbrengen met ons Cure for Cancer gala. Alleen dit jaar wordt het moeilijk omdat wij niet weten hoe de ontwikkelingen zijn met sociale contacten. Kunnen wij wel een gala houden? Wij denken van wel maar niet in de huidige vorm. En wellicht heeft dit invloed op de inkomsten die heel erg nodig zijn voor onderzoek. Daarom wil ik u vragen om, los van het gala, onze artsonderzoekers te adopteren en hun onderzoek op deze wijze financieel te ondersteunen. Wij hebben voor het einde van dit jaar een bedrag nodig van 700.000 euro. Op de volgende pagina’s stellen wij onze arts-onderzoekers aan u voor en leest u wat zij doen. Alleen met uw steun kunnen zij hun belangrijke werk voortzeQen. Wat wij u geven zijn adoptie-certificaten en een bijzondere blijk van waardering die wij persoonlijk bij u komen brengen.

Namens het bestuur van de Stichting Cure for Cancer
Prof. Dr. Theo de Reijke

Prof. Dr. Theo de Reijke