Skip to main content

De onderzoeken

Door de gala’s die de Stichting Cure for Cancer heeft georganiseerd konden diverse onderzoeken op het gebied van prostaat- nier en blaaskanker verder worden uitgebouwd en opgestart. Mocht u zich als sponsor of donateur afvragen “wat doen die onderzoekers dan precies?”. Wij leggen u hier graag uit welke onderzoeken worden uitgevoerd.

Welke onderzoeken worden er uitgevoerd?

Het verbeteren van het voorspellen van de prognose en behandelmogelijkheden voor patiënten met prostaatkanker met behulp van de PSMA PET/CT

Rosemarijn Ettema

Binnen mijn promotietraject in het Amsterdam UMC onderzoek ik verschillende onderdelen van de diagnostiek naar en behandeling van prostaatkanker. Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen.

Onderzoek naar minder belastende diagnostiekmethode en nieuwe behandelingen voor blaaskanker

Marinka Remmelink

Sinds april 2022 doe ik binnen mijn promotietraject bij het Amsterdam UMC onderzoek naar blaaskanker, met steun van de stichting Cure for Cancer. Binnen mijn promotietraject doe ik onderzoek naar methoden om zowel de diagnostiek als de behandeling van blaaskanker te verbeteren. 

Kanker van de hogere urinewegen

Orlane Figaroa – Arts-onderzoeker

Sinds eind december 2021 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek op de afdeling Urologie. Binnen mijn onderzoek zal ik mij richten op de behandeling van kanker van de urineleider en van het nierbekken. Deze vorm van kanker is zeer zeldzaam, maar dit betekent niet dat het niet belangrijk is om hier onderzoek naar te doen. Doordat deze vorm van kanker zeldzaam is, kan het moeilijk zijn om een goed onderzoek op te zetten met betrouwbare uitkomsten. Daarom is het belangrijk om veel samenwerkingen aan te gaan, met andere specialismen en met andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Op zoek naar een meer patient gerichte behandeling van prostaatkanker

Katelijne de Bie – Arts-onderzoeker

Sinds april 2022 ben ik gestart met mijn promotietraject in het Amsterdam UMC. Hier doe ik, met de steun van Stichting Cure for Cancer, onderzoek naar prostaatkanker. Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 mannen de diagnose prostaakanker, daarmee is prostaatkanker een van de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Het aantal gevallen neemt jaarlijks toe, mede door de steeds ouder wordende mens, maar ook door verbeterende opsporingstechnieken.

Verbeteren van het opsporen van nierkanker

Luna van den Brink – arts-onderzoeker

In april 2022 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek op het gebied van nierkanker binnen het Amsterdam UMC. Jaarlijks krijgen 2700 mensen de diagnose nierkanker, waarvan de helft na 10 jaar komt te overlijden. Een niertumor wordt vaak per toeval gevonden bij het maken van een scan, omdat de patiënt de tumor meestal niet voelt, geen pijn ervaart en er niet altijd sprake is van bloed bij de urine. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar biomarkers in de urine die iets kunnen zeggen over de aanwezigheid van nierkanker. Deze biomarkers, oftewel eiwitblaasjes, worden uitgescheiden door nierkankercellen. De blaasjes bevatten eiwitten die immuuncellen kunnen inactiveren. Immuuntherapie is vaak de aangewezen behandeling bij gevorderde nierkanker, echter is het maar bij de helft van de gevallen effectief. We denken dat de eiwitblaasjes mogelijk en rol spelen in de werking van de immuuntherapie. Het opsporen en analyseren van deze eiwitblaasjes kan daarom in de toekomst bijdragen aan verbeterde opsporing en behandeling van nierkanker.

Sneller diagnostiseren door digitalisering van pathologisch onderzoek

Martijn de Bruin – Arts-onderzoeker

De afgelopen jaren heeft het urologisch onderzoek in het Amsterdam UMC zich voornamelijk gericht op het aan de ene kant beter vinden van kanker en aan de andere kant het beter behandelen van kanker. De stappen die we hierin maken, en hebben gemaakt, hebben voor veel extra inzicht gezorgd en zijn de basis geweest van nieuwe ideeën om prostaat-, blaas-, en nierkanker niet alleen beter, maar ook sneller te kunnen behandelen.

Naast diagnostiek wordt er door ons team ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmethoden. Ook hierbij spelen slimme naalden een rol. Behandelnaalden kunnen bijvoorbeeld door de huid in de tumor geplaatst worden met minimale schade voor de andere omliggende weefsels. Vervolgens kunnen we tumoren bijvoorbeeld door middel van elektrische pulsen of bevriezing aanpakken.

Minder belastende diagnostiek in blaas-, nier- en prostaatkanker

Richard Zieren – Arts-onderzoeker

Sinds begin 2018 doe ik, met steun van Cure for Cancer, onderzoek aan ‘The Brady Urological Institute’ in het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore. Naast het vergroten van de kennis over urologische kanker in het lab, vinden wij het belangrijk een brug te slaan naar de dagelijkse patiëntenzorg. Bijvoorbeeld door het onderzoeken van nieuwe biomarkers. In het algemeen is een biomarker een stofje dat informatie kan geven over de aanwezigheid van ziekte, de ernst van ziekte of het effect van een behandeling.
Eén van de biomarkers waarnaar we onderzoek doen zijn extracellulaire blaasjes (EVs). Deze ‘blaasjes’ bevatten de informatie van de tumorcellen, die ons mogelijk kunnen helpen bij de diagnostiek en behandeling van mensen met nierkanker.

Nieuwe behandelingen vinden voor oppervlakkige blaastumoren

Jons van Hattum – Arts-onderzoeker

Sinds eind 2018 doe ik onderzoek naar blaaskanker. Mijn onderzoek richt zich op nieuwe behandelmogelijkheden om het terugkeren van blaastumoren te voorkomen. In het laboratorium werk ik met blaaskankercellen en microscopie waarbij we het effect van verhitting door middel van elektromagnetische golven op individuele cellen onderzoeken met of zonder combinatie met medicijnen. Dit zou als hulpmiddel bij blaasspoelingen kunnen worden gebruikt of een op zichzelf staande behandeloptie zijn.
Daarnaast voeren we in meerdere ziekenhuizen in Nederland een studie uit waarbij we de rol van Metformine (gebruikt bij behandeling van suikerziekte) bij mensen met blaaskanker onderzoeken. Met deze studies hopen we de beschikbare behandelingen van blaaskanker uit te breiden en het risico op recidieven, een hernieuwde optreden van de ziekte, te verkleinen.

Op zoek naar een effectieve en minder agressieve behandeling van prostaatkanker

Luigi van Riel – Arts-onderzoeker

Laser ablatie therapie is een interessante en in studieverband opkomende techniek voor behandeling van prostaatkanker. Sinds maart 2019 doe ik onderzoek naar de effectiviteit van laser ablatie therapie bij lokale prostaatkanker. Deze therapie kan een belangrijke plek gaan innemen binnen de mogelijke behandelopties van prostaatkanker, met name omdat deze behandeling echt minimaal invasief zou zijn bij kleine prostaattumoren. Het kan namelijk onder plaatselijke verdoving verricht worden.
Met deze studie hopen we de beschikbare behandelingen van prostaatkanker verder uit te breiden en het risico op bijwerkingen en het her-optreden van prostaatkanker te verminderen. Echter voordat deze nieuwe techniek kan worden toegepast, zullen er eerst een aantal basale onderzoeken dienen plaats te vinden en daar houd ik me mee bezig.

Op maat gemaakte diagnostiek en behandeling voor blaaskanker

Ben Max de Ruiter – Arts-onderzoeker

Binnen mijn promotietraject kijk ik naar blaaskanker, de opsporing (diagnostiek) en de behandeling hiervan.
Blaaskanker is een rotziekte. Het wordt vaak pas in een laat stadium opgemerkt en de tumor moet vrijwel altijd worden verwijderd via een kijkoperatie onder narcose. Ondanks het verwijderen van de tumor komt deze helaas vaak terug en moeten mensen meerdere operaties en aanvullende behandelingen ondergaan. Daarom kijken wij in het Amsterdam UMC naar een nieuwe beeldvormende techniek genaamd confocale laser endomicroscopie. Dit is een techniek waarbij door middel van microscopische beelden een afwijking al in het lichaam (blaas) kan worden beoordeeld. Deze techniek kan al op de polikliniek worden toegepast. Als wij eerder weten of de tumor goedaardig of kwaadaardig is kunnen wij daar gerichter actie op ondernemen en zouden potentieel minder mensen een operatie hoeven ondergaan.

Patiëntgerichte behandeling voor mensen met kanker van de urineleider en het nierbekken

Nora Hendriks, Arts-onderzoeker

Sinds april 2020 mag ik binnen mijn promotietraject in het Amsterdam UMC, met steun van Stichting Cure for Cancer, onderzoek doen naar kanker van de urineleider en het nierbekken. Kanker van de urineleider en het nierbekken is een relatief weinig voorkomende aandoening, waarbij er grofweg twee behandelingen bestaan. Een nier-sparende kijkoperatie in de urineleider, ook wel endoscopische behandeling genoemd; en een operatie waarbij de nier en de urineleider worden verwijderd. Het grote voordeel van een endoscopische behandeling boven het verwijderen van de gehele nier en urineleider is dat de nierfunctie behouden blijft. Het nadeel is dat de kanker kan terugkomen in de behandelde nier en dat er een kans is dat de tumor ook groeit en eventueel uitbreidt of uitzaait. Eerder werd er gedacht dat endoscopische behandeling vooral geschikt was voor mensen met veel aandoeningen die een verwijdering van de nier mogelijk niet aankonden. Tegenwoordig schuift deze grens steeds meer op en worden er steeds meer mensen behandeld middels de minder ingrijpende endoscopische behandeling. Omdat deze vorm van kanker weinig voorkomt is er ook nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er is daarom meer en beter onderzoek nodig om erachter te komen welke behandeling geschikt is voor de patiënt als individu.

Gedegen onderzoek kost tijd

Door de goede naam die Cure for Cancer inmiddels heeft opgebouwd, zijn er samenwerkingsverbanden gesmeed. Zodat we niet alleen in het Amsterdam UMC, maar met meerdere instituten en ziekenhuizen de grotere, langlopende projecten kunnen aanpakken. Bij ons werk weet je dat je niet meteen het volgende jaar een succesverhaal hebt. Met de gala’s zorgen we voor continuïteit. Dankzij de opbrengsten van de gala’s hebben we projecten voor meerdere jaren kunnen opzetten die anders niet van de grond zouden zijn gekomen. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan. Een onderzoeker heeft gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig om de weg tot succes te vinden. Kortom: gedegen onderzoek kost tijd en dus geld!

Gerealiseerde onderzoeken in de afgelopen jaren:

 1. Liem EIML1, Freund JE2, Savci-Heijink CD3, de la Rosette JJMCH4, Kamphuis GM2, Baard J2, Liao JC5, van Leeuwen TG6, de Reijke TM2, de Bruin DM7.
  Validation of Confocal Laser Endomicroscopy Features of Bladder Cancer: The Next Step Towards Real-time Histologic Grading.
  Eur Urol Focus. 2018 Jul 19. https://www.publicatie-online.nl/publicaties/esmee-liem (ww 149035)
 2. van der Toom EE1,2, Groot VP3,4, Glavaris SA1, Gemenetzis G3, Chalfin HJ1, Wood LD5,6, Wolfgang CL3, de la Rosette JJMCH2, de Reijke TM2, Pienta KJ1.
  Analogous detection of circulating tumor cells using the AccuCyte® -CyteFinder® system and ISET system in patients with locally advanced and metastatic prostate cancer.
  Prostate. 2018 Mar;78(4):300-307.
 3. van der Toom EE, Axelrod HD, de la Rosette JJ, de Reijke TM, Pienta KJ, Valkenburg KC.
  Prostate-specific markers to identify rare prostate cancer cells in liquid biopsies.
  Nat Rev Urol. 2018 Nov 27.
 4. Scheltema MJ1, Chang JI2, van den Bos W3, Gielchinsky I4, Nguyen TV5, Reijke TM6, Siriwardana AR7, Böhm M1, de la Rosette JJ8, Stricker PD1.
  Impact on genitourinary function and quality of life following focal irreversible electroporation of different prostate segments.
  Diagn Interv Radiol. 2018 Sep;24(5):268-275.
 5. Buijs M1, Wagstaff PGK2, de Bruin DM3, Zondervan PJ2, Savci-Heijink CD4, van Delden OM5, van Leeuwen TG6, van Moorselaar RJA7, de la Rosette JJMCH2, Laguna Pes MP2.
  An In-vivo Prospective Study of the Diagnostic Yield and Accuracy of Optical Biopsy Compared with Conventional Renal Mass Biopsy for the Diagnosis of Renal Cell Carcinoma: The Interim Analysis.
  Eur Urol Focus. 2017 Oct 24. pii: S2405-4569(17)30239-0.
 6. Buijs M1, van Lienden KP2, Wagstaff PG1, Scheltema MJ1, de Bruin DM3, Zondervan PJ1, van Delden OM2, van Leeuwen TG3, de la Rosette JJ1, Laguna MP1.
  Irreversible Electroporation for the Ablation of Renal Cell Carcinoma: A Prospective, Human, In Vivo Study Protocol (IDEAL Phase 2b).
  JMIR Res Protoc. 2017 Feb 16;6(2):e21.
 7. Liem EIML1, Baard J2, Cauberg ECC2, Bus MTJ2, de Bruin DM2,3, Laguna Pes MP2, de la Rosette JJMCH2, de Reijke TM2.
  Fluorescence in situ hybridization as prognostic predictor of tumor recurrence during treatment with Bacillus Calmette-Guérin therapy for intermediate- and high-risk non-muscle-invasive bladder cancer.
  Med Oncol. 2017 Sep 2;34(10):172.
 8. Scheltema MJ1, Postema AW, de Bruin DM, Buijs M, Engelbrecht MR, Laguna MP, Wijkstra H, de Reijke TM, de la Rosette JJMCH.
  Irreversible electroporation for the treatment of localized prostate cancer: a summary of imaging findings and treatment feedback.
  Diagn Interv Radiol. 2017 Sep-Oct;23(5):365-370.
 9. Muller BG1, Swaan A1,2, de Bruin DM1,2, van den Bos W1, Schreurs AW3, Faber DJ2, Zwartkruis EC4, Rozendaal L4, Vis AN5, Nieuwenhuijzen JA5, van Moorselaar RJ5, van Leeuwen TG2, de la Rosette JJ1.
  Customized Tool for the Validation of Optical Coherence Tomography in Differentiation of Prostate Cancer.
  Technol Cancer Res Treat. 2017 Feb;16(1):57-65.
 10. Sandbergen L1, Guven S2, Laguna MP1,2.
  Can ablation win against partial nephrectomy and become first line therapy in cT1a renal tumours? Curr Opin Urol. 2019 Jan;29(1):70-77.
 11. van der Toom EE, Verdone JE, Jun C, Petrisor D, Lim S, de la Rosette JJ, de Reijke TM, Gorin MA, Pienta KJ, Stoianovici D.
  A surface tension magnetophoretic device for rare cell isolation and characterization.
  Med Oncol. 2017 Feb;34(2):22.
 12. Wagstaff PG1, Buijs M1, van den Bos W1, de Bruin DM2, Zondervan PJ1, de la Rosette JJ1, Laguna Pes MP1.
  Irreversible electroporation: state of the art.
  Onco Targets Ther. 2016 Apr 22;9:2437-46.
 13. Wagstaff PGK1, Ingels A2, de Bruin DM3, Buijs M4, Zondervan PJ4, Savci Heijink CD5, van Delden OM6, Faber DJ7, van Leeuwen TG7, van Moorselaar RJA8, de la Rosette JJMCH4, Laguna Pes MP4.
  Percutaneous Needle Based Optical Coherence Tomography for the Differentiation of Renal Masses: a Pilot Cohort.
  J Urol. 2016 May;195(5):1578-1585.
 14. van den Bos W1, Jurhill RR2, de Bruin DM3, Savci-Heijink CD2, Postema AW4, Wagstaff PG4, Muller BG4, Varkarakis IM5, Skolarikos A5, Zondervan PJ4, Laguna Pes MP4, de Reijke TM4, de la Rosette JJ4.
  Histopathological Outcomes after Irreversible Electroporation for Prostate Cancer: Results of an Ablate and Resect Study.
  J Urol. 2016 Aug;196(2):552-9.
 15. Postema AW1, Frinking PJ2, Smeenge M1, De Reijke TM1, De la Rosette JJ1, Tranquart F2, Wijkstra H1.
  Dynamic contrast-enhanced ultrasound parametric imaging for the detection of prostate cancer.
  BJU Int. 2016 Apr;117(4):598-603.
 16. Bus MT1, de Bruin DM2, Faber DJ3, Kamphuis GM4, Zondervan PJ4, Laguna-Pes MP4, van Leeuwen TG3, de Reijke TM4, de la Rosette JJ4.
  Optical Coherence Tomography as a Tool for In Vivo Staging and Grading of Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma: A Study of Diagnostic Accuracy.
  J Urol. 2016 Dec;196(6):1749-1755
  17. van den Bos W1,2, de Bruin DM3,4, van Randen A5, Engelbrecht MR5, Postema AW3, Muller BG3, Varkarakis IM6, Skolarikos A6, Savci-Heijink CD7, Jurhill RR7, Zondervan PJ3, Laguna Pes MP3, Wijkstra H3,8, de Reijke TM3, de la Rosette JJ3.
  MRI and contrast-enhanced ultrasound imaging for evaluation of focal irreversible electroporation treatment: results from a phase I-II study in patients undergoing IRE followed by radical prostatectomy.
  Eur Radiol. 2016 Jul;26(7):2252-60.
 17. van den Bos W1, de Bruin DM2,3, Jurhill RR4, Savci-Heijink CD4, Muller BG2, Varkarakis IM5, Skolarikos A5, Zondervan PJ2, Laguna-Pes MP2, Wijkstra H2,6, de Reijke TM2, de la Rosette JJ2.
  The correlation between the electrode configuration and histopathology of irreversible electroporation ablations in prostate cancer patients.
  World J Urol. 2016 May;34(5):657-64.
 18. Hew MN1, Opondo D, Cordeiro ER, van Donselaar-van der Pant KA, Bemelman FJ, Idu MM, de la Rosette JJ, Laguna MP
  The 1-year decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR) after radical nephrectomy in patients with renal masses and matched living kidney donors is the same.
  BJU Int. 2014 May;113(5b):E49-55.
 19. Bus MT, Muller BG, de Bruin DM, Faber DJ, Kamphuis GM, van Leeuwen TG, de Reijke TM, de la Rosette JJ.
  Volumetric in vivo visualization of upper urinary tract tumors using optical coherence tomography: a pilot study.
  J Urol. 2013 Dec;190(6):2236-42
 20. Barwari K1, de Bruin DM, Faber DJ, van Leeuwen TG, de la Rosette JJ, Laguna MP.
  Differentiation between normal renal tissue and renal tumours using functional optical coherence tomography: a phase I in vivo human study.
  BJU Int. 2012 Oct;110(8 Pt B):E415-20.
 21. Hew MN, Zonneveld R, Kümmerlin IP, Opondo D, de la Rosette JJ, Laguna MP.
  Age and gender related differences in renal cell carcinoma in a European cohort.
  J Urol. 2012 Jul;188(1):33-8.

Gerealiseerde publicaties in de afgelopen jaren:

 1. Swaan A, Muller BG, Wilk LS, Almasian M, van Kollenburg RAA, Zwartkruis E, Rozendaal LR, de Bruin DM, Faber DJ, van Leeuwen TG, van Herk MB. One-to-one registration of en-face optical coherence tomography attenuation coefficients with histology of a prostatectomy specimen. J Biophotonics. 2019 Apr;12(4):e201800274. 
 2. Scheltema MJ, O’Brien TJ, van den Bos W, de Bruin DM, Davalos RV, van den Geld CWM, Laguna MP, Neal RE 2nd, Varkarakis IM, Skolarikos A, Stricker PD, de Reijke TM, Arena CB, de la Rosette J. Numerical simulation modeling of the irreversible electroporation treatment zone for focal therapy of prostate cancer, correlation with whole-mount pathology and T2-weighted MRI sequences. Ther Adv Urol. 2019 Jun 7;11:1756287219852305. 
 3. van der Toom EE, Axelrod HD, de la Rosette JJ, de Reijke TM, Pienta KJ, Valkenburg KC.
  Prostate-specific markers to identify rare prostate cancer cells in liquid biopsies. Nat Rev Urol. 2019;16:7-22.
 4. Sandbergen L, Guven S, Laguna MP. Can ablation win against partial nephrectomy and  become first line therapy in cT1a renal tumours? Curr Opin Urol. 2019 Jan;29(1):70-77.
 5. Liem EIML, Freund JE, Savci-Heijink CD, de la Rosette JJMCH, Kamphuis GM, Baard J, Liao JC, van Leeuwen TG, de Reijke TM, de Bruin DM. Validation of Confocal Laser Endomicroscopy Features of Bladder Cancer: The Next Step Towards Real-time Histologic Grading. Eur Urol Focus. 2018 Jul 19. Pii: S2405-4569(18)30178-0. 
 6. van der Toom EE1, Groot VP, Glavaris SA, Gemenetzis G, Chalfin HJ, Wood LD, Wolfgang CL, de la Rosette JJMCH, de Reijke TM, Pienta KJ. Analogous detection of circulating tumor cells using the AccuCyte® -CyteFinder® system and ISET system in patients with locally advanced and metastatic prostate cancer. Prostate. 2018 Mar;78(4):300-307.
 7. Muller BG, van Kollenburg RAA, Swaan A, Zwartkruis ECH, Brandt MJ, Wilk LS, Almasian M, Schreurs AW, Faber DJ, Rozendaal LR, Vis AN, Nieuwenhuijzen JA, van Moorselaar JRJA, de la Rosette JJMCH, de Bruin DM, van Leeuwen TG. Needle-based optical coherence tomography for the detection of prostate cancer: a visual and quantitative analysis in 20 patients. J Biomed Opt. 2018 Aug;23(8):1-11. 
 8. Scheltema MJ, Chang JI, van den Bos W, Gielchinsky I, Nguyen TV, Reijke TM, Siriwardana AR, Böhm M, de la Rosette JJ, Stricker PD. Impact on genitourinary function and quality of life following focal irreversible electroporation of different prostate segments. Diagn Interv Radiol. 2018 Sep;24(5):268-275.
 9. Buijs M, Wagstaff PGK, de Bruin DM, Zondervan PJ, Savci-Heijink CD, van Delden OM, van Leeuwen TG, van Moorselaar RJA, de la Rosette JJMCH, Laguna Pes MP. An In-vivo Prospective Study of the Diagnostic Yield and Accuracy of Optical Biopsy Compared with Conventional Renal Mass Biopsy for the Diagnosis of Renal Cell Carcinoma: The Interim Analysis. Eur Urol Focus. 2017 Oct 24. pii: S2405-4569(17)30239-0.
 10. Buijs M, van Lienden KP, Wagstaff PG, Scheltema MJ, de Bruin DM, Zondervan PJ, van Delden OM, van Leeuwen TG, de la Rosette JJ, Laguna MP. Irreversible Electroporation for the Ablation of Renal Cell Carcinoma: A Prospective, Human, In Vivo Study Protocol (IDEAL Phase 2b). JMIR Res Protoc. 2017 Feb 16;6(2):e21
 11. Liem EIML, Baard J, Cauberg ECC, Bus MTJ, de Bruin DM, Laguna Pes MP, de la Rosette JJMCH, de Reijke TM. Fluorescence in situ hybridization as prognostic predictor of tumor recurrence during treatment with Bacillus Calmette-Guérin therapy for intermediate- and high-risk non-muscle-invasive bladder cancer. Med Oncol. 2017 Sep 2;34(10):172.
 12. Scheltema MJ, Postema AW, de Bruin DM, Buijs M, Engelbrecht MR, Laguna MP, Wijkstra H, de Reijke TM, de la Rosette JJMCH. Irreversible electroporation for the treatment of localized prostate cancer: a summary of imaging findings and treatment feedback. Diagn Interv Radiol. 2017 Sep-Oct;23(5):365-370.
 13. Muller BG, Swaan A, de Bruin DM, van den Bos W, Schreurs AW, Faber DJ, Zwartkruis EC, Rozendaal L, Vis AN, Nieuwenhuijzen JA, van Moorselaar RJ, van Leeuwen TG, de la Rosette JJ. Customized Tool for the Validation of Optical Coherence Tomography in Differentiation of Prostate Cancer. Technol Cancer Res Treat. 2017 Feb;16(1):57-65.
 14. van der Toom EE, Verdone JE, Jun C, Petrisor D, Lim S, de la Rosette JJ, de Reijke TM, Gorin MA, Pienta KJ, Stoianovici D. A surface tension magnetophoretic device for rare cell isolation and characterization. Med Oncol. 2017 Feb;34(2):22.
 15. Wagstaff PG, Buijs M, van den Bos W, de Bruin DM, Zondervan PJ, de la Rosette JJ, Laguna Pes MP. Irreversible electroporation: state of the art. Onco Targets Ther. 2016 Apr 22;9:2437-46.
 16. Wagstaff PGK, Ingels A, de Bruin DM, Buijs M, Zondervan PJ, Savci Heijink CD, van Delden OM, Faber DJ, van Leeuwen TG, van Moorselaar RJA, de la Rosette JJMCH, Laguna Pes MP. Percutaneous Needle Based Optical Coherence Tomography for the Differentiation of Renal Masses: a Pilot Cohort. J Urol. 2016 May;195(5):1578-1585.
 17. Muller BG, de Bruin DM, Brandt MJ, van den Bos W, van Huystee S, Faber DJ, Savci D, Zondervan PJ, de Reijke TM, Laguna-Pes MP, van Leeuwen TG, de la Rosette JJ. Prostate cancer diagnosis by optical coherence tomography: First results from a needle based optical platform for tissue sampling. J Biophotonics. 2016 May;9(5):490-8.
 18. van den Bos W, Jurhill RR, de Bruin DM, Savci-Heijink CD, Postema AW, Wagstaff PG, Muller BG, Varkarakis IM, Skolarikos A, Zondervan PJ, Laguna Pes MP, de Reijke TM, de la Rosette JJ. Histopathological Outcomes after Irreversible Electroporation for Prostate Cancer: Results of an Ablate and Resect Study. J Urol. 2016 Aug;196(2):552-9.
 19. Postema AW, Frinking PJ, Smeenge M, De Reijke TM, De la Rosette JJ, Tranquart F, Wijkstra H. Dynamic contrast-enhanced ultrasound parametric imaging for the detection of prostate cancer. BJU Int. 2016 Apr;117(4):598-603.
 20. Bus MT, de Bruin DM, Faber DJ, Kamphuis GM, Zondervan PJ, Laguna-Pes MP, van Leeuwen TG, de Reijke TM, de la Rosette JJ. Optical Coherence Tomography as a Tool for In Vivo Staging and Grading of Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma: A Study of Diagnostic Accuracy. J Urol. 2016 Dec;196(6):1749-1755
 21. van den Bos W, de Bruin DM, van Randen A, Engelbrecht MR, Postema AW, Muller BG, Varkarakis IM, Skolarikos A, Savci-Heijink CD, Jurhill RR, Zondervan PJ, Laguna Pes MP, Wijkstra H, de Reijke TM, de la Rosette JJ. MRI and contrast-enhanced ultrasound imaging for evaluation of focal irreversible electroporation treatment: results from a phase I-II study in patients undergoing IRE followed by radical prostatectomy. Eur Radiol. 2016 Jul;26(7):2252-60.
 22. van den Bos W, de Bruin DM, Jurhill RR, Savci-Heijink CD, Muller BG, Varkarakis IM, Skolarikos A, Zondervan PJ, Laguna-Pes MP, Wijkstra H, de Reijke TM, de la Rosette JJ.
  The correlation between the electrode configuration and histopathology of irreversible electroporation ablations in prostate cancer patients. World J Urol. 2016 May;34(5):657-64.
 23. Hew MN, Opondo D, Cordeiro ER, van Donselaar-van der Pant KA, Bemelman FJ, Idu MM, de la Rosette JJ, Laguna MP. The 1-year decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR) after radical nephrectomy in patients with renal masses and matched living kidney donors is the same. BJU Int. 2014 May;113(5b):E49-55.
 24. Muller BG, van den Bos W, Brausi M, Cornud F, Gontero P, Kirkham A, Pinto PA, Polascik TJ, Rastinehad AR, de Reijke TM, de la Rosette JJMCH, Ukimura O, Villers A, Walz J, Wijkstra H, Marberger M. Role of multiparametric magnetic resonance imaging (MRI) in focal therapy for prostate cancer: a Delphi consensus project. BJU Int 2014 Nov;114(5):698-707.
 25. Muller BG, van den Bos W, Pinto PA, de la Rosette JJMCH. Imaging modalities in focal therapy: patient selection, treatment guidance, and follow-up. Curr Opinion Urol 2014 May;24(3):218-224.
 26. Bus MT, Muller BG, de Bruin DM, Faber DJ, Kamphuis GM, van Leeuwen TG, de Reijke TM, de la Rosette JJ. Volumetric in vivo visualization of upper urinary tract tumors using optical coherence tomography: a pilot study. J Urol. 2013 Dec;190(6):2236-42
 27. Barwari K, de Bruin DM, Faber DJ, van Leeuwen TG, de la Rosette JJ, Laguna MP.
  Differentiation between normal renal tissue and renal tumours using functional optical coherence tomography: a phase I in vivo human study. BJU Int. 2012 Oct;110(8 Pt B):E415-20.
 28. Hew MN, Zonneveld R, Kümmerlin IP, Opondo D, de la Rosette JJ, Laguna MP. Age and gender related differences in renal cell carcinoma in a European cohort. J Urol. 2012 Jul;188(1):33-8.