Skip to main content
  • Prof. Dr. Theo de Reijke,
    Uroloog Amsterdam UMC

    ‘Dankzij de steun van Cure for Cancer kunnen we prostaatkanker al beter zien, zodat we focaal kunnen gaan behandelen.’

OPBRENGST GALA 2023:
ruim 650.000 EURO

Ambassadeur Karin Bloemen

Het Cure for Cancer gala is voor mij een bijzonder gala, zeker nu ik dit jaar voor de vierde keer mee mag maken hoe er keihard wordt gewerkt om het tot een succes te maken. Ik ben er ook trots op dat ik gevraagd ben om ambassadeur te worden van Cure for Cancer.

Onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker

Ons doel is verbeteren van kwaliteit van leven

De Stichting Cure for Cancer zet zich in voor onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. Met de inkomsten die worden verkregen uit sponsorgelden en donaties worden 4 onderzoekers gefinancierd, die binnen het Amsterdam UMC diverse onderzoeken doen en o.a. hard werken aan het ontwikkelen van betere diagnostische methodes. Door een betere diagnostiek wordt het mogelijk om in de toekomst steeds meer orgaanbesparend te gaan behandelen.

Cure for Cancer: De volgende stap

Met ontzettend veel plezier en met veel enthousiasme zal ik het voorzitterschap op mij nemen van Cure for Cancer. Onze stichting staat als een huis. In de afgelopen 10 jaar hebben we samen met u 8 miljoen euro weten te genereren voor het noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek naar blaas-, nier- en prostaatkanker. De onderzoekers, het bestuur en organisatie van onze stichting zijn allen die hiertoe hebben bijgedragen ongelofelijk dankbaar voor deze geweldige betrokkenheid.

We moeten nu de volgende stap zetten in dit belangrijke onderzoek.

Ik voorzie dat we in de komende jaren het onderzoek een extra stimulans kunnen geven, omdat de samenwerkingsverbanden uitgebreid worden. Ten eerste is er de samensmelting van AMC en VUmc in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, waardoor er nog meer slagkracht ontstaat om het onderzoek te verdiepen en te verbreden. We zullen dat niet alleen in ons land doen, maar bijvoorbeeld nu ook samen met het vooraanstaande Johns Hopkins instituut in Baltimore USA. Deze verbreding van het onderzoek naar blaas-, nier- en prostaatkanker vergroot onze slagkracht.

Samen met het enthousiaste bestuur en de organisatie hoop ik ook in de komende jaren op uw steun te mogen rekenen.

Prof. Dr. Theo de Reijke
Voorzitter

Cure for Cancer

Kwaliteit door samenwerking

Cure for Cancer steunt al jarenlang onderzoek op het gebied van prostaat-, nier-, en blaaskanker met geld het geld dat dankzij vele sponseren bijeengebracht is. Dit onderzoek vond met name plaats in het AMC te Amsterdam, deels ook in samenwerking met het LUMC in Leiden en het Johns Hopkins Institute in Baltimore. Er zijn nu ook belangrijke samenwerkingsverbanden opgezet binnen de regio, waardoor patiëntenzorg en ook het onderzoek een duidelijke stimulans krijgt.

Meer over de Stichting Cure for Cancer

Waarom Cure for Cancer?

Als je iets goed wilt behandelen, moet je het goed kunnen zien. Zeker als het gaat om kanker. Vooral op het gebied van diagnostiek zijn dan ook nog een aantal belangrijke stappen te maken. Cure for Cancer zet zich met hart en ziel in voor onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. Daaraan wordt met een team van vier onderzoekers hard gewerkt.

bestuur/organisatie

De Stichting Cure for Cancer wordt geleid door een Stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van Prof.dr. Theo de Reijke. Over de besluitvorming en voortgang van de projecten wordt gerapporteerd aan het Comité van Aanbeveling.

Wat is Cure for Cancer?

De Stichting Cure for Cancer (CfC) zet zich in voor beter en meer onderzoek naar prostaat- , blaas- en nierkanker.

De onderzoeken

Levens redden begint met gedegen onderzoek

Gedegen onderzoek kost tijd! Op dit moment zijn tien onderzoekers werkzaam in het AMC, die gefinancierd worden door de Stichting Cure for Cancer. Deze vier jonge mensen zetten zich, binnen het AMC, met veel enthousiasme in om kleine stapjes vooruit te kunnen zetten in de behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker. Zij doen dat vanuit een aantal invalshoeken. Uiteraard wordt ook samengewerkt met andere ziekenhuizen in Nederland en buiten Nederland om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Met hun onderzoeken kunnen zij een betere en snellere diagnose en een effectieve behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker bewerkstelligen.