Skip to main content

Wat is Cure for Cancer?

Te horen krijgen dat je nier-, blaas- of prostaatkanker hebt, is een ingrijpende gebeurtenis. De diagnose nier-, blaas- en prostaatkanker wordt bij vele duizenden mannen en vrouwen per jaar vast gesteld. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij de man en qua incidentie dus vergelijkbaar met borstkanker bij de vrouw.

Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een effectieve behandeling is absoluut noodzakelijk. Maar steun van donateurs en sponsoren is daarbij onontbeerlijk.

De Stichting heeft een ANBI status en is qua baten & lasten geheel “self supporting”. Zij ontvangt géén (goede doelen) subsidies van overheden en is derhalve geheel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring van met name bedrijven en particulieren. De accountant geeft in een accountantsverklaring een oordeel over de getrouwheid van het vermogen en resultaat zoals gepresenteerd in de jaarrekening.

Wij zullen de opbrengst van uw steun direct inzetten voor een aanzienlijk betere diagnose en behandeling bij zowel prostaat-, blaas- als nierkanker. Wij hebben ons een aantal belangrijke onderzoeksprojecten ten doel gesteld, die wij met uw bijdrage graag zo spoedig mogelijk willen realiseren. We zetten met name hoog in bij de vroege diagnostiek van prostaatkanker Zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling is verbetering noodzakelijk. Er zijn de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet, maar er is meer onderzoek nodig. Om te komen tot een juiste diagnose en om daarna adequaat te kunnen behandelen.

Tevens past het AMC als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland bevriezing bij nierkanker toe. Een dergelijke behandeling is aanzienlijk minder ingrijpend. Met uw steun kunnen we o.a. dit programma verder uitbouwen.

Wij blijven onderzoeken hoe wij behandelingen steeds kunnen verbeteren en minder ingrijpend kunnen maken, zodat de kwaliteit van leven gewaarborgd blijft.

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door:

  • Het laten verrichten van onderzoek op het gebied van nier-, blaas- en prostaatkanker;
  • Het ondersteunen van onderzoeksprojecten middels het laten aanstellen van onderzoekers/artsen en het bekostigen van het voor onderzoek benodigde materiaal;
  • Het stimuleren van onderling contact en gedachte-uitwisseling tussen onderzoekers en artsen;
  • Het initiëren van behandelingsmogelijkheden;
  • Het verspreiden van kennis, ondermeer door middel van publicaties, bij- en nascholing en het houden van- of initiëren van bijeenkomsten;
  • Het verstrekken van informatie aan patiëntenplatforms en overheidsinstellingen;
  • Het werven van fondsen en benaderen van sponsoren, die het doel van de Stichting financieel willen ondersteunen.

Het Stichtingsbestuur beoordeelt en honoreert de projecten c.q. onderzoeksaanvragen met inachtneming van de statuten.