Cure for Cancer Gala 2013

Het vijfde Cure for Cancer Gala, dat zaterdag 1 juni 2013 plaats vond in Grand Hotel Huis ter Duin, was wederom een groot succes. Na afloop van het Gala werd een eindsom geteld van €601.700,-.
Later werd nog een donatie gedaan, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een definitieve opbrengst van:

€ 618.000,-

Cure for Cancer kan hierdoor een aantal belangrijke onderzoeksprojecten voortzetten.

Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring. De stichting ontvangt namelijk géén subsidies van de overheid voor goede doelen.

© 2022 Cure for Cancer - Website door INTERWEAVE - Joost Bloom

De stichting Cure for Cancer heeft een ANBI status