Cure for Cancer Gala 2018

Op zaterdag 9 juni 2018 vond het 10e Cure for Cancer Gala plaats in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Het mooie bedrag van € 737.750,– werd bijeengebracht.

Deze opbrengst wordt direct ingezet voor een aanzienlijk snellere, betere diagnose en daarmee intensievere behandeling van prostaat-, blaas- en nierkanker.

Bij het feestelijke lustrumgala waren ca. 300 gasten aanwezig. Jack van Gelder was gastheer van de avond en, evenals in vorige jaren waren optredens van een mooi scala aan artiesten.  De productie van de avond was in handen van The Agency. Tijdens de avond vonden tevens een veiling en een verloting plaats.
Verderop op deze website kunt u bekijken welke veilingkavels en hoofdprijzen in de verloting werden aangeboden.

Het 11e Cure for Cancer Gala zal worden georganiseerd op zaterdag 25 mei 2019.

Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring. De stichting ontvangt namelijk géén subsidies van de overheid voor goede doelen.

© 2022 Cure for Cancer - Website door INTERWEAVE - Joost Bloom

De stichting Cure for Cancer heeft een ANBI status