Skip to main content

Onderzoek naar minder belastende diagnostiekmethode en nieuwe behandelingen voor blaaskanker

Marinka Remmelink

Sinds april 2022 doe ik binnen mijn promotietraject bij het Amsterdam UMC onderzoek naar blaaskanker, met steun van de stichting Cure for Cancer. Binnen mijn promotietraject doe ik onderzoek naar methoden om zowel de diagnostiek als de behandeling van blaaskanker te verbeteren. We doen onderzoek naar een nieuwe techniek om een live beeld van de blaaswand te krijgen en daarmee te kunnen beoordelen of een afwijking in de blaas goedaardig of kwaadaardig is en of de afwijking mogelijk al verder doorgroeit in de blaaswand. Dit kan de aanpak van de behandeling van patiënten met een blaastumor potentieel efficiënter en minder belastend maken voor patiënten. Daarnaast proberen we de behandeling van blaaskanker te verbeteren. Zo doen we in meerdere ziekenhuizen in Nederland een onderzoek waarbij we de rol van Metformine (een medicijn gebruikt bij de behandeling van suikerziekte) bij de behandeling van oppervlakkige blaaskanker bekijken. Hiermee hopen we met name de behandeling van (terugkerende) oppervlakkige blaaskanker effectiever en minder belastend te maken. Verder willen we graag de prognose van mensen met in de blaasspier doorgegroeide blaaskanker verbeteren en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden. Daarom doen we onderzoek naar het effect de toevoeging van immunotherapie aan de combinatiebehandeling van chemotherapie met radiotherapie op de overleving in deze groep patiënten.