Skip to main content

Op zoek naar een meer patient gerichte behandeling van prostaatkanker

Katelijne de Bie – Arts-onderzoeker

Sinds april 2022 ben ik gestart met mijn promotietraject in het Amsterdam UMC. Hier doe ik, met de steun van Stichting Cure for Cancer, onderzoek naar prostaatkanker. Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 mannen de diagnose prostaakanker, daarmee is prostaatkanker een van de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Het aantal gevallen neemt jaarlijks toe, mede door de steeds ouder wordende mens, maar ook door verbeterende opsporingstechnieken.

In de medische wereld werken we steeds meer toe naar een patiëntgerichte behandeling; niet alle patiënten zijn hetzelfde, maar ook niet alle tumoren gedragen zich hetzelfde. Binnen mijn promotietraject kijk ik naar onderdelen van deze meer patiëntgerichte behandelingen van prostaatkanker. We onderzoeken de laser ablatie therapie, een minimaal invasieve behandeltechniek voor lokale prostaatkanker. Bij deze therapie zorgt laserlicht voor de verhitting en vervolgens het afsterven van kankercellen in de prostaat. Het laserlicht wordt via een naald naar de tumor locatie gebracht. Dit zorgt ervoor dat de lasertherapie een gerichte, lokale behandeling voor prostaatkanker is, waarbij de omliggende structuren worden bespaard. De verwachting is dat deze therapie voor minder bijwerkingen, zoals impotentie of incontinentie, zorgt dan de normaliter verrichte prostaatoperatie.

Daarnaast onderzoeken we een belangrijke techniek in de opsporing van (terugkerende) prostaatkanker, de PSMA PET/CT-scan. Bij een PSMA PET/CT-scan wordt een kleine hoeveelheid radioactief PSMA toegediend. Deze stof hecht zich aan prostaatkanker cellen, waardoor deze zichtbaar worden op de scan. Het is van belang alle nieuwe informatie die de PSMA PET/CT-scan geeft te kunnen gebruiken om een patiënt goed en gericht te behandelen. We kijken onder andere of de intensiteit van de PSMA-expressie wat kan zeggen over de tumor agressiviteit, of de kans op uitzaaiingen in de lymfeklieren.