Skip to main content

Patiëntgerichte behandeling voor mensen met kanker van de urineleider en het nierbekken

Nora Hendriks – Arts-onderzoeker

Sinds april 2020 mag ik binnen mijn promotietraject in het AMC, met steun van Stichting Cure for Cancer, onderzoek doen naar de zeldzame aandoening kanker van de urineleider en het nierbekken. De komende drie jaar zal ik mij hiermee bezighouden. Zo hopen wij betere zorg te kunnen leveren, op maat voor de patiënt.

Kanker van de urineleider en het nierbekken is een relatief weinig voorkomende aandoening, waarbij er grofweg twee behandelingen bestaan. Een nier-sparende kijkoperatie in de urineleider, ook wel endoscopische behandeling genoemd; en een operatie waarbij de nier en de urineleider worden verwijderd, ook wel radicale nefro-ureterectomie genoemd. Het grote voordeel van een endoscopische behandeling boven het verwijderen van de gehele nier en urineleider is dat de nierfunctie behouden blijft. Het nadeel is dat de kanker kan terugkomen in de behandelde nier en dat er een kans is dat de tumor ook groeit en eventueel uitbreidt of uitzaait.

Eerder werd er gedacht dat endoscopische behandeling vooral geschikt was voor mensen met veel aandoeningen, die een verwijdering van de nier mogelijk niet aankonden. Tegenwoordig schuift deze grens steeds meer op en worden er steeds meer mensen behandeld middels de minder ingrijpende endoscopische behandeling. Omdat deze vorm van kanker weinig voorkomt is er ook nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er is daarom meer en beter onderzoek nodig om erachter te komen welke behandeling geschikt is voor de patiënt als individu.