Skip to main content

Urineleider- en nierbekkenkanker

freund-1-nieuw

Jan Erik Freund
Arts-onderzoeker

Kanker van de urineleider en het nierbekken kan een zeer gevaarlijke tumor zijn. Om deze kanker goed te behandelen wordt meestal de gehele nier met urineleider operatief verwijderd. Dankzij de ontwikkelingen in de endoscopie (kijkoperatie via de urinewegen) is het mogelijk om niet-agressieve en oppervlakkige tumoren van de urineleider en het nierbekken met een nier-sparende kijkoperatie te behandelen. Het type tumor bepaalt of een patiënt geschikt is voor deze niersparende kijkoperatie.

Tot op heden wordt het type tumor aan de hand van weefselbiopten (hapjes van het weefsel) vastgesteld. Helaas zijn op deze manier de resultaten soms niet betrouwbaar en kunnen er door het nemen van biopten complicaties ontstaan. Door onderzoek te doen naar nieuwe, veelbelovende diagnostische technieken, willen wij dit probleem met gebundelde kracht aanpakken.

Bij patiënten waarbij een verdenking is op een tumor in de urineleider of het nierbekken onderzoeken wij de diagnostische waarde van

Confocale Laser Endomicroscopie en Optical Coherence Tomography.

Beide technieken zijn een soort lichtmicroscoop in de vorm van een lichtslangetje, welke het weefsel van de urineleider en het nierbekken tijdens een kijkoperatie via de urinewegen beter in beeld brengen. Hiermee willen we vaststellen of deze veelbelovende technieken het nemen van weefsel biopten in de urineleider en het nierbekken zou kunnen vervangen.